Ανάπτυξη/Συντήρηση Ιστοσελίδας WordPress

Η ιστοσελίδα είναι ο απαραίτητος, αλλά όχι πάντα μοναδικός, παράγοντας για την διαδικτυακή παρουσία του οποιοδήποτε ατόμου ή οντότητας. Η «Socrates Antoniou: Cornucopia Promotions» είναι σε θέση να εκπληρώσει τις ανάγκες σας με την χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress. Το WordPress είναι ένα λογισμικό, καθώς και πλατφόρμα δημοσιεύσεων, ανοικτού κώδικα.

Η τιμή ανάπτυξης/συντήρησης ιστοσελίδων ξεκινάει από 11€ καθώς η επεξεργασία εικόνων για την χρήση τους στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητη. Ωστόσο, η τιμή θα αυξηθεί ανάλογα με τον αριθμό των άλλων υπηρεσιών που θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση της ιστοσελίδας. Από την άλλη πλευρά η τιμή συντήρησής της ανέρχεται στα 200€ το μήνα.

Προκαταβάλλεται το 30% της αμοιβής με την έναρξη των εργασιών και το υπόλοιπο 70% καταβάλλεται με το πέρας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από την επιχείρηση προς τον πελάτη. Η εξόφληση της αμοιβής θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Κατάθεση στο διαδικτυακό ή απλό τραπεζικό λογαριασμό: 5096098666783, GR02 0172 0960 0050 9609 8666 783.
2. Τοις μετρητοίς: POS, ταμειακή.
3. PayPal: s.antoniou@sacp.gr.

Ελπίζουμε αυτή η πολιτική πληρωμής να έχει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη πλοήγηση της ιστοσελίδας και διαδικασίας πληρωμής. Αλλά επιθυμούμε, στην περίπτωση που η παρουσίαση των τρόπων πληρωμής δυσκολεύει τους πελάτες, να ενημερωθούμε στο email s.antoniou@sacp.gr.